Utorok, 01. december 2015, Meniny má: Edmund
Návštevy
Dnes5
Včera41
Spolu62400

Online: 1 prítomný


Powered by VCNT - Visitorcounter

Oznamy

Mikuláš 2015
MAS


Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“

- dotazník

Vážení občania regiónu „Horný Šariš – Minčol“,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu „Horný Šariš – Minčol“ a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Ide o princíp „zdola nahor“.
Kedy vy občania sa sami rozhodnete, ktoré projekty podporíte. Veď kto už pozná región lepšie ako obyvatelia, ktorí v ňom žijú?
Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ (MAS „Horný Šariš – Minčol“) je verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom má svoje zastúpenie podnikateľský sektor, verejná správa a občiansky a neziskový sektor.
Svoje aktivity vyvíja na území vymedzenom členskými obcami (Pusté Pole, Kyjov, Šarišské Jastrabie, Ďurková, Vislanka, Ľubotín, Čirč, Obručné, Ruská, Voľa, Orlov, Plaveč, Hromoš, Šambron, Plavnica).

Dotazník prosím vytlačte, vyplňte a odovzdajte do schránky na budove Obecného úradu v Plavči najneskôr do 15.11.2015.

O vytlačený dotazník je možné požiadať na Obecnom úrade.

DOTAZNÍK ......... tu!phsr


"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2015-2020"

Vážení občania,

základným predpokladom, alfou a omegou všetkých rozvojových aktivít obce je kvalitne spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Podrobne spracovaný PHSR je komplexným dokumentom obsahujúcim prehľad o súčasnej situácii obce, jej budúcom smerovaní, o požiadavkách, potrebách a názoroch občanov, o prehľade problémov, nedostatkoch, slabých stránkach obce a ich riešení  jasnými, konkrétnymi  opatreniami.

V súvislosti s prípravou PHSR obce Plaveč na obdobie rokov 2015 -2020 si Vás dovoľujeme osloviť s možnosťou podieľať sa na príprave tohto dokumentu so svojimi myšlienkami, nápadmi a názormi prispieť k rozvoju obce.

Pracovné skupiny budú riešiť tieto témy:

1. Rozvoj ekonomiky a moderná samospráva

2. Vzdelávanie, sociálna oblasť, kultúra, šport, mládež

3. Miestne komunikácie, technická infraštruktúra a životné prostredie

 

Ďalšie materiály si môžte prezrieť:

 

Informácie pre verejnosť

Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavečden_hradu_2015
Plavečský odpust 2015


Na Plavečský odpust 2015


Program 19. ročníka Plavečského odpustu odštartoval už v sobotu, kedy si OZ Džatky pre všetko v spolupráci s obcou Plaveč pripravilo zábavné popoludnie s názvom "Kúzelnícka family show". Pre deti boli pripravené súťaže, maľovanie na tvár, alebo nechty a program vyvrcholil šou kúzelníka Wolfa. Všetky deti dostali na konci akcie sladké prekvapenie. Nedeľňajšia odpustová slávnosť začala už tradične omšou, ktorú celebroval nový správca farnosti kňaz Mgr. Jozef Smetanka. Popoludňajší kultúrny program odštartovali domáce folklórne súbory Kalina a Plavčanka. V programe sa predstavila aj ľudová rozprávačka Araňa, či ľudová hudba Antona Liptáka. Program vyvrcholil vystúpením hudobno-zábavnej skupiny Senzi Senzus. Počas programu sa mohli návštevníci občerstviť v okolitých stánkoch a zabaviť pri kolotočoch, ktoré boli  prístupné počas celého odpustu. (TEXT:L.F.)

Aktuálne informácie
Rozpis bohoslužieb

Rozpis bohoslužieb...tu!

Adresa úradu
Obecný úrad
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
Telefón
052/4921783
052/4284851
Fax: 052/4921711
E-mail
Úradné hodiny
Po7:30 - 15:30
Ut7:30 - 15:30
St7:30 - 17:00
Štnestránkový deň
Pi7:30 - 13:00
© 2011 Obec Plaveč. Všetky práva vyhradené. Vytvorené JK-Design.