Obec Plaveč
dnes je 28. 09. (pondelok), čas: 07:35, meniny má: Václav

Cirkevný život v obci

vložený: 06.10.2011, čítaný: 4211x


Plavečská farnosť vznikla v roku 1330. Hneď nato sa začlenila do uhorskej cirkevnej správy a stala sa súčasťou Toryského archidiakonátu a Jágerského biskupstva. V rámcí Toryského archidiakonátu sa vytvoril samostatný dištrikt Plavečský.

Plaveč je rímskokatolíckou obcou od svojho vzniku až po súčasnost'. O tom, že jeho cirkevné dejiny siahajú do dávneho stredoveku, svedčí gotický rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej pochádzajúci z 13. stor. V období renesancie bol rozšírený o dve kaplnky. V roku 1730 bol zbarokizovaný. Zaujímavá je jeho hranolovitá veža zužujúca sa smerom hore s nárožnými opornými piliermi. Na južnej strane má gotický sedlový portál. Z presbytéria vedie do zakristie gotický lomený portál. Vedľa neho bolo gotické pastofórium so železnou tepanou mrežou, ktoré bolo zrušené pri rekonštrukcii interiéru kostola. Vnútro a výzdoba sú neskorobarokové. Sú v ňom tri oltáre, krásna gotická monštrancia s figurálnou výzdobou z 15. stor. a kríž v životnej veľkosti. Šaríšské múzeum v Bardejove vzalo do svojich zbierok neskorogotickú sochu madony a tri maľované tabule s postavami sv. Kataríny, sv. Barbory a sv. Agnesy, pochádzajúce zo začiatku 16. storočia


Farská budova bola postavená ako prízemná roku 1300, väčšinou z kameňa. Táto bola zbúraná v roku 1969 a na tom istom pozemku bola vybudovaná nová v rokoch 1969-70 farníkmi obce a účelovo prestavaná v roku 1981.

 

 

V rokoch 1975-78 bol zrekonštruovaný kostol výmenou krytiny a krovu, omietnutím, rozšírením chóru, výmenou podlahy kostola, osadením nových lavíc, inštalovaním nového organu a prístavbou nad zakristiou. Bol založený cirkevný spevokol, ktory mal úspech vo svojich vystúpeniach počas bohoslužieb v kostoloch a na pútiach. V tom čase vo farnosti pôsobil ako farár vdp. Ing. Anton Konečný.

 

V posledných rokoch za pôsobenia vdp. Andreja Grivalského (od roku 1990) dochádza k ďalším úpravám a nielen stavebným. Reštaurovaný bol hlavný oltár, reštaurujú sa bočné oltáre, bola prevedená úprava chodníkov v okolí kostola zámkovou dlažbou. Na kostolnú vežu boli namontované vežové hodiny, odliaty dlho prasknutý zvon, pred kostolom zásluhou správcu farnosti vybudované súsošie sv. Cynla a Metoda. Správca farnosti zabezpečil taktiež rekonštrukciu budovy vedľa kostola, ktorá slúži ako ubytovanie pre radové sestry.

 

Dňom 1. júla 2000 z rozhodnutia biskupského úradu spravovaním farnosti Plaveč bol poverený doterajší kaplán vo Veľkých Kapušanoch Mgr. Ľuboš Lipka.

 

Prvé dva roky jeho pôsobenia boli poznačené zoznamovaním sa s novým prostredím a farníkmi. Postupne sa začal venovať mládeži a to výchovou mladých hudobníkov a spevákov. Zaviedol mládežnícke omše a počas týždňa sa konajú vo farskom kostole bohoslužby ráno i večer. Každým rokom organizuje pre mládež zájazdy, počas ktorých sa mládež zoznamuje s pamätnými a historickými miestami a zároveň sa utužuje v kolektíve. Zaviedla sa plynofikácia kostola a farskej budovy.

 

Farnosť v Plavči patrí do Košickej arcidiecézy. Obnovili sa tradície posviacky ozimín a procesie obcou.

 

Na zveľaďovaní historickej pamiatky kostola sv. Margity Antiochijskej, jeho okolia, cintorína a farských budov mali vždy najväčší podiel správcovia farnosti, ktorí pôsobili v tom ktorom období.

 

Zbor sv.Margity

 

 

Zbor sv. Margity Antiochijskej pracuje od roku 2001. Vznikol pri Chráme sv. Margity v Plavči.

Je to zmiešaný mládežnícky zbor, ktorý vystupuje pri rôznych príležitostiach konaných v obci. Jeho počet sa neustále mení.

Zúčastňuje sa na rôznych prehliadkach náboženských piesní. Interpretuje piesne od rôznych skladateľov.

Vedúcou zboru je Mgr. Z. Grigerová a dirigentkou je Mgr. M. Tešľová.

 

Správcovia farnosti v obci Plaveč


1900-1912
1912-1923
1923-1929
1929-1931
1931-1933
1933-1969
1969-1971
1971-1974
1975-1990
1990-2000
2000-
Gejza Žebracký
Štefan Ľupták
Ladislav Konrády
Jozef Jankovič
Július Kravárik
Jozef Jurko
František Šarocký
Ján Macko-Družbacký
Ing. Anton Konečný
Andrej Grivalský
Mgr. Ľuboš Lipka

kompletné spravodajstvo