Obec Plaveč
dnes je 24. 11. (utorok), čas: 10:33, meniny má: Emília

Obedy zadarmo a ich podmienky

vložený: 15.08.2019, čítaný: 1216x

Obedy zadarmo a ich podmienky

Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon 375/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.

Obecné zastupiteľstvo v Plavči prijalo v súvislosti s ,,obedmi zadarmo" VZN č. 2/2019, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním detí, žiakov a ostatných stravníkov v školskej jedálni. 

Tabuľka poskytovania dotácie na stravu:

Zariadenie

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Príspevok na réžiu

Dotácia
(štát)

Doplatok rodiča/stravníci

Materská škola

(deti 3 – 5 r.)

0,34€

0,80€

0,23€

1,37€

0,00€

0€

1,37€

Materská škola (Deti rok pred plnením školskej dochádzky)

0,34€

0,80€

0,23€

1,37€

2€/mesiac

1,20€

0,17€

Základná škola

1. Stupeň

---

1,08€

---

1,08€

2€/mesiac

1,20€

0€

Základná škola

  1. Stupeň

---

1,16€

---

1,16€

2€/mesiac

1,20€

0€

Dospelí stravníci

---

1,26€

---

1,26€

1,74€/jedlo

0€

3,00€

Dôchodcovia

---

1,26€

---

1,26€

1,24€/jedlo

0€

2,50€

Každý zákonný zástupca bude musieť uhradiť 20 eurovú zálohovú platbu za obedy na jedno dieťa. Z nej sa bude sťahovať poplatok za obed vtedy ak sa neuplatní dotácia. Štát nastavil podmienky bezplatných obedov tak, že dotáciu na obed poskytne iba vtedy, ak je žiak v škole a odoberie stravu.  Rodičia budú musieť preto dbať na to, aby dieťa odhlásili zo stravy v prípade, že sa nezúčastní vyučovania. Ak tak rodič alebo žiak neurobí, poplatok za stravu bude musieť uhradiť v plnej výške. To isté platí aj vtedy ak dieťa príde do školy a neodoberie stravu. 

V súvislosti s obedmi zadarmo je zvolané aj mimoriadne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 23. 8. 2019 na ktorom budú rodičom poskytnuté prostredníctvom vedúcej  školskej jedálne bližšie informácie.            

(OcÚ)

kompletné spravodajstvo