Obec Plaveč
dnes je 08. 08. (pondelok), čas: 18:02, meniny má: Oskár

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč

vložený: 29.11.2021, čítaný: 395x

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč

Obecné zastupiteľstvo v Plavči

a) v y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč,

b) určuje

1. požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Plaveč,

2. náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Plaveč,

3. spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč,

4. postavenie hlavného kontrolóra obce Plaveč,

5. spôsob a termín na doručenie písomných prihlášok.

c) zriaďuje

komisiu v zložení Iveta Gallová, Martina Mačeková, Mgr. Lenka Falateková na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu do 5 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra.

d) stanovuje

27. január 2022 ako deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Plaveč.

Podmienky pre uchádzačov sú v prílohe!

Prílohy na stiahnutie

kompletné spravodajstvo