Obec Plaveč
dnes je 09. 12. (sobota), čas: 13:14, meniny má: Izabela

Vyšla kniha o Plavči. Slávnostne ju uviedli do života

vložený: 22.10.2022, čítaný: 404x

Vyšla kniha o Plavči. Slávnostne ju uviedli do života

Kniha obce Plaveč bola slávnostne uvedená do života deň pred odpustovou slávnosťou, v sobotu 9. júla 2022. Prinášame Vám rozhovor s autorom knihy JUDr. Mgr. Jozefom Kušnírom.

Ako vznikla myšlienka napísať túto knihu?
- ,,Idea vytvoriť monografiu, ktorá by zmapovala minulosť a prítomnosť obce Plaveč, vznikla pravdepodobne už skôr, no ja som sa o tejto myšlienke dozvedel niekedy v roku 2020. Takéto iniciatívy považujem za potrebné a dôležité a myslím si, že každý z nás by mal poznať svoju obec aj prostredníctvom jej dejín."

Prečo ste sa rozhodli písať knihu práve o tejto obci. Nie ste z Plavča, neodradzovalo Vás to?
- ,,Bola to iniciatíva pána starostu Petra Šlosára, ktorý ma oslovil s požiadavkou spracovať dejiny obce Plaveč knižne, pretože vedel, že pracujem na knihe o Krásnej Lúke. Bola to pre mňa osobne veľká výzva, pretože som tušil, že Plaveč má veľmi bohaté dejiny. Neodradilo ma ani to, že nie som Plavčan, pretože som si k obci vytvoril počas pôsobenia vo funkcii hlavného kontrolóra obce veľmi pozitívny vzťah."

Ako dlho to trvalo?
- ,,Napísanie knihy je pomerne zdĺhavý proces, pretože samotnému písaniu predchádza vedecký výskum v archívoch i múzeách a systematické zhromažďovanie písomných a obrazových materiálov a získaných poznatkov. Až potom nasleduje písanie samotného textu a následne intenzívna spolupráca s grafikom, ktorý podobu knihy graficky spracuje. Celý proces do momentu, keď konečne vyšla publikácia z tlače, trval viac ako jeden rok, ale bol to zmysluplne strávený čas."

Čo všetko obnáša vznik knihy? Aká bola príprava knihy?
- ,,V prvom rade som sa dôverne oboznámil s knihami, ktoré o Plavči vznikli v minulosti i s odbornou literatúrou, ktorá sa aspoň čiastočne vzťahovala na tento región. Preštudoval som si všetky zachované obecné a cirkevné kroniky. Najviac času zabral pomerne rozsiahly vedecký výskum v archívoch a v múzeách, kde som preštudoval stovky písomnosti, vzťahujúcich sa na obec a jej obyvateľov. Vzhľadom na to, že sú spravidla písané v latinčine alebo v maďarčine, bolo to časovo náročné, no prinieslo to množstvo rôznych poznatkov, ktorými je kniha o Plavči popretkávaná."

 Čo treba urobiť aby kniha aj fyzicky vyšla? Mali ste aj nejaký tím ľudí?
- ,,V prvom rade je potrebné všetky získané poznatky spracovať do textovej podoby tak, aby bola kniha primerane vyvážená, mala logickú štruktúra a bola pre čitateľa pútavá. Aj preto sme chceli dejiny obce a život tunajšieho obyvateľstva dokumentovať množstvom historických fotografií, ktoré majú neopísateľnú výpovednú hodnotu. Mojimi pomocníkmi boli všetci tí, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli, počnúc starostom obce Petrom Šlosárom, poslancom OZ Dominikom Lorekom, jazykovou korektorkou Lenkou Falatekovou a ďalšími, mená ktorých som uviedol v úvode publikácie."

Čo Vás najviac prekvapilo pri písaní knihy (info o obci/obyvateľoch)?
- ,,Vedel som, a to aj v súvislosti s existenciou starobylého hradu, že Plaveč mal svoj strategický význam už od stredoveku, keď bol mestečkom. Ležal na obchodnej trase, vyberalo sa tu mýto, rozvíjali sa remeslá, konali sa tu trhy, sústredil sa tu spoločenský a hospodársky život. Prekvapilo ma, koľko vzácnych pamiatok z Plavča sa nachádza v múzeách nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Nemilo ma prekvapila skutočnosť, ako často bol Plaveč nivočený rôznymi prírodnými živlami, najčastejšie povodňami rieky Poprad, ale veľakrát vo svojich dejinách aj vyhorel."

Boli nejaké komplikácie pri písaní knihy? Čo bolo pre vás najťažšie?

- ,,Napísať knihu nikdy nie je jednoduchá, najmä ak je človek perfekcionista. Veľakrát som po sebe prerábal text s cieľom napísať to čo najlepšie. Najťažšie je správne interpretovať jednotlivé pramene a ako skladačku z nich vyskladať súvislý text, ktorý na seba prirodzene nadväzuje. Niekedy som celú noc prekladal z maďarčiny alebo latinčiny dokument a nakoniec z toho boli do knihy použité len dve vety... Najťažšie na tom celom bolo zaspať, pretože keď som si líhal niekedy aj o štvrtej ráno do postele, vždy som premýšľal len o knihe a o tom, čo musím vylepšiť."

Na ktorú časť ste najviac hrdý/je vašou srdcovkou?
- ,,Som hrdý na to, že sa mi podarilo zhromaždiť také množstvo historických prameňov a fotografií, ako nikomu predo mnou. Dejiny obce som zaľudnil menami farárov, richtárov, starostov, obchodníkov, remeselníkov, sedliakov a ďalších. Spracoval som spoločenské, hospodárske i náboženské pomery, objasnil som dejiny hradu, hradného panstva a predstavil šľachtické rody, späté s Plavčom. Hrdý som na obsahovú, ale aj vizuálnu stránku knihy." 

Odkiaľ ste čerpali informácie?
- ,,Počas prípravy knihy som realizoval výskum v archívoch v Prešove, Košiciach i Starej Ľubovni, kde som našiel veľké množstvo archívnych dokumentov k dejinám obce. Ďalšie archívne dokumenty pochádzajú z archívov v Maďarsku, ktoré sú našťastie prístupné k nahliadnutiu aj elektronicky. Z múzeí v Starej Ľubovni, Bardejove, Prešove i Košiciach som zozbieral veľa fotografií a fotograficky som zdokumentoval pamiatky, ktoré pochádzajú z Plavča. Vďaka tomu môžete v knihe vidieť plavečské sochy svätcov, vzácny kalich, starobylé pečatidlo či rôzne historické mapy. Veľkým zdrojom informácií a poznatkov o obci a jej obyvateľoch boli aj obecné kroniky."

Ako by ste na základe informácií, ktoré ste získali, opísali generácie obyvateľov Plavča?
- ,,Plavčania sú hrdí, pracovití a bohabojní ľudia, ktorí sa vo svojich dejinách nebáli postaviť nepráviu, hľadali pravdu a počas rôznych pohrôm a nešťastí si vedeli navzájom pomôcť. Tí, ktorí opustili svoje rodisko a odišli za prácou do Ameriky, nikdy na svoj domov nezabudli a finančne podporovali napríklad rekonštrukciu tunajšieho kostola. Súčasní Plavčania majú plné právo byť hrdí na svojich predkov a morálnu povinnosť zveľaďovať hodnoty, ktoré im ich predkovia zanechali."  

Ktoré udalosti boli podľa Vás v Plavči prelomové?
- ,,Určite viaceré. V stredoveku napríklad skutočnosť, že sa Plaveč stal mestečkom. Vyberanie mýta a konanie trhov malo pozitívny dopad na rozvoj obchodu a remesiel. Významnou pre Plaveč i celý región bola výstavba železničnej trate spájajúcej obec s Prešovom, či vybudovanie podnikov ako liehovar. Výrazný medzník v dejinách obce je koniec druhej svetovej vojny, keď Plaveč vyhorel. Malo to paradoxne aj pozitívny dopad, pretože ihneď po vojne sa začalo s výstavbou nových, murovaných domov, čo prispelo k výraznej modernizácii obce."

V čom by mali Plavčania na základe histórie  podľa Vás pokračovať (napr. folklór), prípadne čo má potenciál na rozvoj, obnovenie....?

- ,,V Plavči má silné tradície dobrovoľné hasičstvo, futbal i folklór, v čom by rozhodne mali obyvatelia obce pokračovať aj v súčasnosti. Plaveč bol už pred prvou svetovou vojnou známy výrobou tradičných syrov, čo by sa mohlo obnoviť. Potešiteľná je i niekoľko rokov prebiehajúca obnova hradu Plaveč, ktorý má obrovský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu."

Stretli ste sa už s nejakými reakciami na knihu?
- ,,Mal som to šťastie venovať niekoľko výtlačkov knihy viacerým svojim známym a priateľom, ktorí pôsobia v oblasti vedy, kultúry či v akademickom prostredí. Je pre mňa veľkým potešením, že dostávam na knihu veľmi pozitívne odozvy. Veľmi ma potešila aj početná účasť Plavčanov na prezentácii knihy v Dome kultúry v lete tohto roku, čo len svedčí o tom, že Plavčania majú záujem o poznanie vlastnej minulosti. Verím, že sa vám kniha o vašej milovanej obci páči."

Kniha bola "pokrstená" symbolicky kamienkami z hradu Plaveč a šampanským. V závere podujatia si mnohí Plavčania nechali podpísať knihu autorom. Každá domácnosť má nárok na jeden výtlačok bezplatne, v prípade záujmu je možné si ju aj zakúpiť na Obecnom úrade v Plavči za 15 €.

Článok bol publikovaný v Plavečkých novinách 3/2022.

 

Fotogaléria k článku

kompletné spravodajstvo