Obec Plaveč
dnes je 09. 12. (sobota), čas: 13:25, meniny má: Izabela

Úradné dokumenty

Obec Plaveč zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Paloča s.r.o. - Dokumenty

- Zakladateľská listina - Paloča s. r. o

Štatúty, zásady a smernice obce Plaveč

- Štatút obce Plaveč

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč

- Štatút obecnej knižnice

- Štatút obecných novín "Plavečské noviny"

 

Prevádzkové poriadky

- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč

- Požiarny poriadok obce
- Knižničný a výpožičný poriadok knižnice
- Prevádzkový poriadok FITNESS

- Prevádzkový poriadok Multifunkčné ihrisko

 

Plány

- Program rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016-2022

..................I. analytická časť

..................II. strategická časť

..................III. programová časť

..................IV. realizačná časť

..................V. finančná časť - ukazovatele monitoringu a hodnotenia

..................VI. akčný plán

..................VII. záver

..................Prílohy: - príloha 1 - ex-post

............................. - príloha 2 - vyhodnotenie dotazníkov

............................. - príloha 3 - titulka

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč

- Povodňový plán obce

 

Rokovacie poriadky

- ROKOVACÍ PORIADOK OBECNEJ RADY

- ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVČI NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
- Čestné vyhlásenie člena komisie obecného zastupiteľstva v PLAVČI na ochranu verejného záujmu
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

 

ostatné

Vodovod a kanalizácia

- Vyhodnotenie štandardov kvality - pitná voda

- Vyhodnotenie štandardov kvality - odpadová voda

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021 - ZRUŠENÉ

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2014-2016

- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom pre rok 2012
- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre rok 2012

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
16.12.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [546.92K]
25.11.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [457.24K]
23.09.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [361.84K]
10.06.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [460.12K]
28.04.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [445.86K]
18.03.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [454.80K]
24.02.2017 Zápisnica z XV. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [691.78K]
16.05.2017 Zápisnica zo XVI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [367.24K]
20.07.2017 Zápisnica zo XVII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [397.06K]
04.10.2017 Zápisnica z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [567.78K]
28.11.2017 Zápisnica z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [463.10K]
20.12.2017 Zápisnica z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [381.34K]
26.02.2018 Zápisnica z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [416.46K]
04.05.2018 Zápisnica z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [237.37K]
20.06.2018 Zápisnica z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [369.46K]
18.09.2018 Zápisnica z XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [378.94K]
10.10.2018 Zápisnica z XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [198.36K]
19.12.2018 Zápisnica a hlasovanie na ustanovujúcom zasadnutí OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [364.58K]
27.12.2018 Zápisnica a hlasovanie z II. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [411.86K]
10.03.2019 Zápisnica a hlasovanie z III. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
18.05.2019 Zápisnica a hlasovanie z IV. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [454.51K]
10.07.2019 Zápisnica a hlasovanie zo V. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
11.10.2019 Zápisnica a hlasovanie zo VI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [554.11K]
05.12.2019 Zápisnica a hlasovanie zo VII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
30.12.2019 Zápisnica a hlasovanie z VIII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [468.33K]
03.03.2020 Zápisnica a hlasovanie z IX. zasadnutia OZ Zápisnica a hlasovanie Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
05.06.2020 Zápisnica a hlasovanie z X. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [578.16K]
30.07.2020 Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [558.50K]
14.10.2020 Zápisnica a hlasovanie z XI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [559.01K]
27.12.2020 Zápisnica a hlasovanie z XII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [584.70K]
14.05.2021 Zápisnica z XIV. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
04.07.2021 Zápisnica z XV. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
14.10.2021 Zápisnica zo XVI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
10.12.2021 Zápisnica zo XVII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
30.12.2021 Zápisnica z XVIII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [500.87K]
08.02.2022 Zápisnica z XIX. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [564.67K]
22.03.2022 Zápisnica z XX. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [655.35K]
19.06.2022 Zápisnica z XXI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [604.36K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia