Obec Plaveč
dnes je 25. 05. (streda), čas: 05:46, meniny má: Urban

Komisie pri OcÚ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány.

Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených Obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.

Komisia finančná a pre správu majetku obce : 
Predseda: Ing. Vladimír Nemergut
Členovia:
- Mária Troščáková
- Ing. Jana Handzilková
- Mgr. Monika Vojteková

Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu
Predseda: Mgr. Lenka Falateková
Členovia: 
- Mgr. Dominik Lorek
- Iveta Gallová
- Mgr. Dana Norková
- Mgr. Monika Vojteková
- Ing. František Figula
- Martina Mačeková
- Mgr. Viera Plavnická

Komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 
Predseda: Mgr. Patrik Pčolka
Členovia:
- Ľubomír Kober
- Martin Murcko
- Bc. Andrej Gladiš
- Dušan Šlosár
- Ing. Pavol Heteš

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov: 
Predseda: Ing. Miroslav Girgoško 
 Členovia :
- Mgr. Monika Vojteková
- Mgr. Dominik Lorek
- Ing. František Figula
- Martina Mačeková