Obec Plaveč
dnes je 09. 12. (sobota), čas: 12:11, meniny má: Izabela

OZ Džatky pre všetko


Občianske združenie vzniklo v marci 2013 z iniciatívy mladých ľudí. Štatutárom združenia je jeho predseda, ktorý je volený 3/4 väčšinou všetkých členov na dobu troch rokov. Združenie má aj dvoch podpredsedov z čoho jeden podpredseda je aj účtovníkom združenia. Činnosť všetkých členov OZ Džatky pre všetko je vykonávaná dobrovoľne bez nároku na honorár. Členom združenia môže byť ktokoľvek, kto o to písomne požiada a o jeho prijatí/neprijatí rozhodnú členovia združenia hlasovaním v pomere 50+1. Poslaním OZ je získavať finančné prostriedky z grantových programov a prispievať tak k rozvoju obce. Vďaka grantovým programom vybudovali členovia OZ pri hrade Plaveč oddychovú zónu, vybudovali outdoorové fitness centrum, osadili informačné tabule na hrade. Od r. 2014 sa OZ zapája do charitatívnej akcie Darujte Vianoce. Okrem toho organizuje združenie aj kultúrne akcie Deň hradu Plaveč (posledná augustová nedeľa) a Deň detí (prvá sobota v júni). 

FACEBOOK STRÁNKA ZDRUŽENIA. 


Adresa:

OZ Džatky pre všetko
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
IČO: 423 402 41

Kontakt: dzatkyprevsetko@gmail.com


Predseda OZ - Stanislava Barlíková (od 1.4.2019)
tel.: 0910/527 427

Predchodcovia:
Stanislava Barliková (1.12.2018 - 1.4.2019 - poverená vedením OZ)
Mgr. Peter Šlosár (od 1.7.2016 - 1. 12. 2018)

Ing. František Figula (od 15.3.2013 - 1.7.2016)


Podpredsedovia OZ: 
Ing. František Figula
Ing. Pavol Ličšinský, PhD.
Mgr. Kamila Šlosárová
Mgr. Lenka Falateková (účtovníčka); (od 1.1.2015 - ... aktuálne MD) 
tel.: 0948/082 898

Poverená vedením účtovníctva (od 1.2.2018) - Laura Mačeková


Členovia predsedníctva:

Mgr. Peter Šlosár


Finančná komisia OZ:
Jaroslava Janošková
Ing. Pavol Liščinský


Kontrolná komisia OZ:
Ing. Mária Mačeková
Štefan Janoško
Daniela Tomášová


Žiadosť za člena si môžete stiahnuť tu.

Stanovy OZ si môžete pozrieť tu.
Tlačivo na darovanie 2% pre OZ si môžete stiahnuť tu. 


 

ČLENOVIA OZ: 
- Daniela Tomášová (od 15.3.2013 - ...)
- Ing. Pavol Liščinský, PhD. (od 1.1.2016 - ...)
- Ing. Mária Mačeková, rod. Duchová (od 1.1.2016 - ...)
- Kristína Imrichová (od 15.3.2013 - ...)
- Peter Falatek (od 1.1.2015 - ...)
- Daniela Šalamonová, rod. Mačeková (od 1.1.2015 - ...)
- Laura Mačeková (od 15.3.2013 - ...)
- Miroslava Mačeková (od 15.3.2013 - ...)
- Monika Vojteková (od 15.3.2013 - ...)
- Mgr. Kamila Šlosárová (od 15.3.2013 - ...)
- Stanislava Barlíková (od 15.3.2013 - ...)
- Mgr. Ľuboš Lipka (čestný člen)
- Mgr. Patrik Pčolka (od 1.6.2016 - ...)
- Štefan Janoško (od 1.6.2016 - ...)
- Jaroslava Janošková (od 1.6.2016 - ...)
- Patrícia Pekárová (od 11.2.2017 - ...)
- Julka Kozubová (od 11.2.2017 - ...)
- Dávid Nemergut (od 1.6.2017 - ...)
- Matúš Veľbacký (od 1.6.2016 - ...)
- Mgr. Dominik Lorek (od 1.6.2018 - ...)
- Matúš Kosturko (od 1.6.2018 - ....)
- Slavomíra Pekárová (od 1.4.2019 - ...)


EXTERNÍ ČLENOVIA OZ: 
- Jozef Duch (od 15.3.2013 - 1.6.2017 riadny člen)

- Jozef Galik  (od 15.3.2013 - 1.6.2017 riadny člen)
- Ing. Maroš Pružinský (od 15.3.2013 - 1.6.2017 riadny člen)
Tomáš Figula (od 1.1.2014 - 1.6.2017 riadny člen)

Bývalí členovia OZ: Frederik Guľáš (1.1.2014 - 31.12.2015); Dávid Girgoško (15.3.2013 - 31.12.2015); Michal Šašala (15.3.2013 - 31.12.2015); Mgr. Kristína Mačeková (15.3.2013 - 31.12.2015 - účtovníčka OZ); Kristína Norková (15.3.2013 - 30.6.2017); Patrik Duch (15.3.2016 - 31.12.2016)
Samospráva
Projekty
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Dom kultúry - info a prenájom
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč
VOĽBY
Pracovné ponuky
OBECNÝ SOCIÁLNY PODNIK - Paloča s. r. o
GDPR

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 1
Dnes: 316
Tento mesiac: 5966
Celkovo: 1399581
Aktuality a oznamy
Smútočné oznámenie
Smútočné oznámenie

vložené: 07.12.2023
NATURPACK

vložené: 03.12.2023
Oznámenie o štatistickom zisťovaní

vložené: 12.10.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Plaveč za rok 2022

vložené: 21.02.2023