Obec Plaveč
dnes je 25. 05. (streda), čas: 05:44, meniny má: Urban

Parlamentné voľby 2020

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4.novembra 2019

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2písm.d)ÚstavySlovenskejrepublikya § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného právaa o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskoršíchpredpisov

v y h l a s u j e m 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a u r č u j e m 

1. deň ich konaniana sobotu 29. februára 2020,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29.novembra 2019,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22. januára 2020. 


Andrej Danko v. r.


Dokumenty na stiahnutie sú v prílohách.