Obec Plaveč
dnes je 09. 12. (sobota), čas: 13:10, meniny má: Izabela

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Plaveč

Sídlo: Obec Plaveč, IČO: 00330116, Hviezoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, Slovensko. Obec Plaveč je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Dátum Názov Popis Dokument
19.11.2020 „Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Plaveč“ - výzva na predloženie ponuky

INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca Obce Plaveč, OcÚ, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, okr. Stará Ľubovňa - verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO na verejné obstarávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Plaveč“ v zmysle § 117 ods. 1 ZoVO, týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

Ďalšie prílohy na stiahnutie

20.09.2019 „Prestavba nevyužitých priestorov na komunitné centrum“ - výzva na predloženie ponuky

INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca Obce Plaveč, OcÚ Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, okr. Stará Ľubovňa - verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO na verejné obstarávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Prestavba nevyužitých priestorov na komunitné centrum“ v zmysle § 117 ods. 1 ZoVO, týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.


Ďalšie prílohy na stiahnutie

14.05.2018 HRAD PLAVEČ – Južná palácová veža – dolný hrad B.1.2

zákazka s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákazka na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „HRAD PLAVEČ – Južná palácová veža – dolný hrad B.1.2“

Ďalšie prílohy na stiahnutie

09.04.2018 Zberný dvor v obci Plaveč

zákazka s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -
zákazka na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Zberný dvor v obci Plaveč“

Ďalšie prílohy na stiahnutie